Hayata Dair

Adli sicil arşiv kaydı nasıl silinir? Silinmesi için ne kadar süre geçmelidir?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kişilerin kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce kayıt kayıt altına alınır. Adli sicil kaydı infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları içerirken, adli sicil arşiv kaydı infazı tamamlanmış ancak etkisi ortadan kalkmış kayıtları içerir. Adli sicile kaydedilecek bilgiler Adli Sicil Kanununda gösterilmiş olup, yine aynı kanununda hangi kararların adli sicil kaydına ve adli sicil arşiv kaydına işleneceği düzenlenmiştir.

Adli sicil kaydında bulunan kayıtların arşive alınma koşulları nelerdir?

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zaman aşımının dolması,
 • Genel af

Bu hallerden birinin gerçekleşmesi halinde aktif adli sicil kaydı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, ceza bilgileri arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı, e-devlet’ten aldığınız ya da adliyelerin adli sicil bürolarından aldığınız sabıka kayıt belgelerinde verileceği yer olarak resmi kurum seçilmediği taktirde görünmez ve bu kayıtlar adli sicil kaydınızın olduğu anlamına gelmez.Ancak yine de belgede arşiv kaydının görünüyor olması can sıkıcı bir durumdur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karara istinaden oluşturulan kayıt, öngörülen 5 yıllık denetim süresi geçmesine rağmen sicilden silinmemiştir, bu durumda ne yapılması gerekir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi uyarınca mahsus sisteme kaydedilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına ilişkin kayıtlarla ilgili olarak, aynı maddenin 10. fıkrası gereğince denetim süresi sonunda koşulların oluşması durumuna göre mahkemesince verilecek düşme kararına istinaden düzenlenen tali karar fişinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin kararın alınmasında hangi mahkemeler yetkili ve görevlidir?

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararını verme yetki ve görevi, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi gereğince hükmü veren mahkeme veya ilgilinin ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemeye aittir.

Adli sicil arşiv kaydının hangi hallerde ve ne şekilde silineceği de aşağıdaki şartlara bağlanmıştır. 

 • İlgilinin ölümü ile arşiv kaydı silinir,
 • Anayasanın 76.maddesinde sayılan, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınması koşullarının oluştuğu tarihten itibaren arşiv kaydı silinir.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi İçin Gereken Süreler:

 1. Yasaklanmış hakların mahkeme tarafından iade edilmesi halinde on beş yıl,
 2. Yasaklanmış hakların mahkeme tarafından iade edilmesi şartı aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 3. diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle adli sicil arşiv kaydı tamamen silinir.

Adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?

5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 12. maddesine uyarınca, arşiv bilgileri; İlgilinin ölümü üzerine, Anayasanın 76.maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl (15 Yıl) geçmesiyle, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl (30 yıl) geçmesiyle, diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl (15 yıl) geçmesiyle, tamamen silinir.

 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar infazın tamamlanmasıyla tamamen silinir.
 • Kayıtların silinmesinde suç tarihi, uygulanan kanun maddesi, karar tarihi, mahkum olunan ceza veya tedbirin yerine getirilme tarihi, mahkumiyet türü, şahsın yaşı ve diğer kayıtları, yasaklanmış hakların geri verilmesine dair karar alınıp alınmadığı, Anayasa ve özel kanunlardaki hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler ile yapılan kanun değişiklikleri gibi birçok kriterler değerlendirilir.

Silme işlemini Ankara’da bulunan ve Adalet Bakanlığına bağlı bir birim olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü gerçekleştirir. Başvuru talebinin, nüfus kimlik bilgilerini (adı soyadı baba adı ana adı doğum yeri – ay ve gün olarak doğum tarihi – nüfusa kayıtlı olduğu yer) tam ve açık olarak bildiren belge veya nüfus kayıt örneğinin ekli olduğu, talep konusunu içerir bir dilekçenin, bizzat talep sahibi tarafından ya da geçerli bir vekaletnamenin eklenmesi şartıyla vekili tarafından, varsa kayda ilişkin belgeler de eklenerek yapılması gerekmektedir.

Özetle anlatmak gerekirse, adli sicil arşiv kayıtlarının silinebilmesi için yukarıda anlatılan şartların birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ya da mahkemeden memnu hakların iadesi kararı alınması gerekmekte olup, arşiv kaydının silinmesi için yazacağınız bir dilekçe ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir. Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydının silinmesi için ayrıca mahkemeye başvurmak gerekmez.

Etiketler
Daha Fazla Göster

memurilkhaber.com

memurilkhaber.com; sadece memurları ilgilendiren haberleri ziyaretçilerine sunmayı amaçlamakta olup güncel ve ülke gündeminden haberleri de ziyaretçileri ile paylaşmaktadır. Haber göndermek için lütfen bize ulaşın linkini kullanın.

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
%d blogcu bunu beğendi: