İzin ve RaporlarMevzuatÖzel Konular

Memurun yıllık izindeki yol izni hakkında DPB görüşü

Memurun Yıllık İzindeki Yol İzni Hakkında DPB Görüşü

Memurların kullanmış oldukları yıllık izinlerde yıllık izinlerine ek olarak yol izni kullanma hakları da bulunmaktadır.Çoğu kurumda yol izni memurlara verilmez iken,  yıllık izinde yol izni verilmesi hakkında uygulaması bir çok kurumda farklı şekilde uygulanmaktadır.Bu yazımızda DPB lığınca verilmiş olan bir görüş çerçevesinde memurun yıllık izindeki yol izni hususunda merak edilen konuları açıklamaya çalışacağız.

Memurun Yıllık İzindeki Yol İzni Süresi Ne Kadardır?

657 sayılı kanunda yer alan düzenlemeye göre memurların 1 yıl içinde yıllık izinlerle birlikte kullanabilecekleri yol izin süreleri toplam 4 gündür.

İl veya İlçe Dışına Çıkan Memura Yol İzni Vermek Zorunlu mu?

Kanun maddesinde yıllık izinle birlikte verilecek olan yol izninin verilip verilmemesi amirin takdirine bırakılmış olup amir açısından herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Yol İzninin Kullanılması İçin Mesafe Sınırı Var mı?

Memura verilecek olan yol izninde herhangi bir mesafe sınırı bulunmamaktadır.Ancak memurun yıllık izninde yol izni kullanabilmesi için iznini memuriyet mahalli dışında geçirmesi gerekmektedir.

Yıl İçinde Kullanılmayan Yıllık İzinler Ertesi Yıla Devreder mi?

Yıl içerisinde yıllık izin kullanırken yol izni kullanmayan memurların kullanmamış oldukları yol izinleri devretmez.

Yıllık İzindeki Yol İzni Bölünerek Kullanılabilir mi?

Memurun 1 yıllık dönemde kullanacağı yıllık izinlerde toplamda 4 gün yol izni kullanma hakkı vardır.Memurun amirinin izin vermesi durumunda bu izinlerin farklı izinlerde bölünerek kullanılması mümkündür.

Yıllık İzindeki Yol İzni Tek Seferde Kullanılabilir mi?

Memurun talep etmesi ve amirinin uygun görmesi halinde memur tek seferde 2+2 şeklinde yol izni kullanabilir

Yol İzni Almak İçin Memur Ne yapmalı ?

Yıllık izin almak isteyen memur yıllık izin onay belgesinde belirtmek şartı ile yol izni talep edebilecek olup yol izni için ayrı bir belge düzenlenmesine gerek yoktur.

Yıllık İzindeki Yol İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında DPB Görüşü 

ÖZET: Yol izninin verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında. (03/07/2015-4600)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde, yıllık izin süresine zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün ekleneceğinin ifade edildiğini belirterek, söz konusu hükümde yer alan hangi hallerin zorunlu haller olarak değerlendirilebileceği ve uygulama usulünün nasıl olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ”Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde, ”Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü, “Yıllık izinlerin kullanışı” başlıklı 103 üncü maddesinde, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine
ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Kanunun 102 maddesinde öncelikle memurun hizmet yılları dikkate alınarak verilecek yıllık izin süreleri belirlenmiş, sonrasında ise bu sürelere (20 günlük veya 30 günlük yıllık izne) zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün izin (toplam 4 gün yol izni) eklenebileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, toplam 4 gün olan yol izninin memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznine ilave olarak verilebileceği değerlendirilmekte olup, memurun yıllık izinlerini tek seferde veya parça parça kullanması halinde de bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin toplam süresinin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günü geçemeyeceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 62 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğin “A – Yıllık İzinler” başlıklı bölümün 3 numaralı sırasında, ”Yasanın 102 nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Memurlar yıl içinde gerek bir defada gerekse parçalı olarak yıllık izinlerini kullanırken gidiş ve dönüş için kullanabileceği ikişer günlük yol izninin bir defada gidiş için iki gün ve dönüş için iki gün toplam dört gün olarak kullanılabileceği gibi ilk alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün daha sonra alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün veya sadece gidişte ya da dönüşte ikişer gün gibi farklı alternatiflerin kullanılması Genel Tebliğde yer verilen şartlar altında yıllık izinleri kullandıran amirlerin takdirindedir.

Bu itibarla,
– Memura zorunlu hallerde yıllık izinlerine ilaveten gidiş ve dönüş için en çok dört gün yol izni verilmesinin çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde mümkün olduğu,
– Yol izni verilmesinde hangi hallerin “zorunlu haller” olduğu hususunun yıllık izin vermeye yetkili amir tarafından değerlendirilmesi gerektiği,
– Yol izninin memurun yıllık iznini bulunduğu belediye ve köy sınırları dışında geçirecek olması durumunda verilebileceği,
– Yol izninin memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznine ilave olarak verilebileceği değerlendirilmekte olup, memura bir yıl boyunca gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günden fazla yol izni verilmesinin mümkün olmadığı,
– Memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznini tek seferde kullanması halinde gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 gün yol izninin tek seferde verilebileceği,
– Memurun yıllık iznini parça parça kullanması halinde yol izninin parça parça kullandırılmasının mümkün olduğu, ancak bu durumda da memurun bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günü geçemeyeceği,
– Yol izninin yıl içerisinde verilmemesi halinde müteakip yıla aktarılmasının mümkün olmadığı,
mütalaa edilmektedir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

memurilkhaber.com

memurilkhaber.com; sadece memurları ilgilendiren haberleri ziyaretçilerine sunmayı amaçlamakta olup güncel ve ülke gündeminden haberleri de ziyaretçileri ile paylaşmaktadır. Haber göndermek için lütfen bize ulaşın linkini kullanın.

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
%d blogcu bunu beğendi: